Bundgårdsvej 40, 7000 Fredericia
kontakt@paintballpremium.dk 4032 8402

Ved booking af event hos Paintball Premium, accepteres følgende betingelser:

1: Aflysning af arrangement skal se minimum 24 timer inden booket eventstart. Bliver dette krav misligholdt, har Paintball Premium uden varsel, retten til at opkræve 100 kr. pr. booket person.

2: Beruset eller påvirket deltagere kan uden varsel blive afvist, hvis det vurderes af Paintball Premiums instruktør, deltagere er til fare for sikkerheden

3: Deltagere som ikke følger de gældende sikkerhedsregler (forklares af instruktøren på dagen) kan uden varsel afvises deltagelse.

4: Paintball Premium forbeholder sig retten til at afvise deltagere som ikke er i besiddelse af  gyldig legitimation, til identificering af minimumsalder på 16 år. Ved deltagere under 18 år. Påkræves underskrevet fuldmagtsblanket fra forældre eller værge. KLIK HER FOR DOWNLOADING

5: Sker der ændringer i antal deltagende, tidspunkt eller lign. bedes kontaktperson hurtigt mulig rette henvendelse til Paintball Premium.

%d bloggers like this: